Banenzwemmers

Susanne Marx / VET presenteren:

Banenzwemmers

6 juli t/m 18 juli 2023

Danshoorspel in het zwembad met een cast van enthousiaste zwemmers

Tijdens het baantjestrekken raakte choreograaf Susanne Marx gefascineerd door de biotoop van het openbare zwembad. Een microkosmos van verschillende mensen met evenzoveel achtergronden, cultureel en economisch, maar ook qua leeftijd. De muur van in een rij traag zwemmende vrouwen, waar je als enkeling geen gat doorheen zwemt. Of het ‘type’ snelle borstcrawler dat denkt dat die ene baan alleen van hemzelf is. Ze zwemmen allemaal voorbij in zwembadchoreografie/danshoorspel Banenzwemmers.

Julidans EXTENDED

Duur 30 minuten
Locatie Springbad Sloterparkbad, google maps
Taal Nederlands

Het zwembad heeft een specifieke dynamiek: half ontbloot en kwetsbaar; de zwemmers zijn heel fysiek, maar soms juist ook meditatief bezig. Een beetje doelloos rondzwemmen is er niet bij, want in het water gelden regels over snelheid en elkaar passeren. Wee je gebeente als je je hier niet aan houdt. Dan staat je onderwater misschien wel een stevige trap tegen je schenen te wachten.

In de zwembadchoreografie Banenzwemmers ziet het publiek vanaf een tribune hoe zwemmers, die behoren tot de vaste kern van zwembadbezoekers, hun routine zwemmen. Er ontstaan al snel verschillen in snelheid, in breedte van de verschillende banen die met een touw met plastic bollen zijn afgeschermd. En dan komen er strubbelingen, laveerbewegingen, het water klotst. De status quo in het zwembad raakt steeds verder verstoord.

De soundscape, die de toeschouwer via een koptelefoontje hoort, bestaat uit teksten die tot stand zijn gekomen uit interviews met zwembadgebruikers. Dit leidde tot mooie persoonlijke en filosofische bespiegelingen: hoe gaan we met elkaar om als we tot elkaar zijn veroordeeld in de openbare ruimte?

CREDITS

concept en choreografie Susanne Marx

projectleiding Inge Koks
tekstbijdrage Maxine Palit de Jongh, Paulien Bakker
interviews Eva van Pelt
sounddesign Kirsten Schötteldreier
soundtechniek Studio Amsterdam
dramaturgie Lise Brenner, Rebecca Wijnruit
publiciteit Tamar Uylenburg, Famil Zaman

productie Rebecca Wijnruit
vormgeving Beau Bertens
fotografie Polly Merovskaya
model Polina Fenko

INHOUD
Vanaf de tribune van het Springbad in het Sloterparkbad ziet het publiek de vaste gebruikers van het bad. Iedereen volgt zijn eigen routine en snelheid. Al snel zijn de verschillen te zien: de één zwemt snel en concurreert met de ander, een derde doet het voor een betere conditie, en twee zwemmers voor de gezelligheid, weer anderen spelen of sporten liever. Langzaam verschijnen ook de ongeschreven regels: zoals rechts-heen en links-terug. Soms ontstaan strubbelingen. Het ogenschijnlijk geordende banenzwemmen komt onder druk. Een onverwachte sprong zorgt voor opschudding en verwarring, verrassing en commotie! De teksten in de voorstelling zijn te horen via koptelefoons en zijn gebaseerd op interviews met verschillende zwemmers en zijn geschreven met bijdragen van scenarioschrijver Maxine Palit de Jongh.

De voorstellingen zijn op de volgende dagen:
donderdag 6 juli om 12 uur en om 14 uur
vrijdag 7 juli om 13.30 uur en 14.30 uur
zaterdag 8 juli om 14 uur en om 15 uur
donderdag 13 juli om 12 uur en om 13.30 uur
vrijdag 14 juli om 13.30 uur en 14.30 uur
zaterdag 15 juli tussen 12.30 uur en 14 uur
dinsdag 18 juli, tijden volgen maar tussen 12 en 16 uur

Meer informatie over Banenzwemmers:
Inge Koks, via 06 41698151 of via ingekoks@hotmail.com