LAP SWIMMERS

LAP SWIMMERS

is the new performance by choreographer Susanne Marx. Together with a group of enthusiastic swimmers, she creates a hilariously appealing audio play in which the audience sees a choreography in the water and at the same time gets an insight through the headphones into the ups and downs of the swimmers in the pool. Lapswimmers takes place in the Sloterparkbad in Amsterdam as part of the international dance festival Julidans.

We are looking for all kinds of swimmers. Lap swimmers, mermaids, synchronized swimmers,swimmers with a disabilities… Come and join us, let’s swim together!

CONTENT

From the stands of the Diving bath in the Sloterparkbad, the public can see the regular users of the bath. Everyone follows their own routine and speed. The differences are  apparent quickly: one swims fast and competes with the other, a third does it for a better condition, and two swimmers for fun, others prefer to play or exercise. Slowly the unwritten rules appear: such as right-forward and left-back. Sometimes frictions arise. The apparently ordered lap swimming is coming under pressure. An unexpected jump causes commotion and confusion, surprise and commotion!

The texts in the performance, which can be heard through headphones, are based on interviews with various swimmers and were written by screenwriter Maxine Palith de Jongh.

 

REHEARSALS are planned at:

Saturday 6th of  May from 10 – 12 oçlock

Saturday 20th of May from 17 – 19 oçlock

Saturday 27th of May from 12 – 14 oclock

Saturday 10th of  June from 12 – 14 oclock

Saturday17th June from 12 – 14 oclock

Saturday 24th June from 16:15 – 18:15 oclock

Tuesday 4th July van 20:15 till 22:15 uur

There are 16 performances in total, but you do not have to participate in every performance. We aim to find enough swimmers to make two groups. The performance lasts 30 minutes and is presented twice during the day.

There is a small fee per performance

For more information about Lapswimmers:  contact Inge Koks: via 06 41698151 or ingekoks@hotmail.com

Banenzwemmers is de nieuwe voorstelling van choreografe Susanne Marx. Samen met een groep enthousiaste zwemmers maakt zij een hilarisch aansprekend hoorspel waarin het publiek een choreografie in het water ziet en tegelijkertijd via de koptelefoon een inkijkje krijgt in het wel en wee van de zwemmers in het bad. Banenzwemmers vindt plaats in het Sloterparkbad in Amsterdam in het kader van het internationale dansfestival Julidans.

Hiervoor zijn we op zoek naar allerlei verschillende zwemmers. Doe mee!

WAT WE ZOEKEN
We zoeken mensen van verschillende leeftijden, achtergronden, snelheden en zwemvaardigheden die in de periode van half mei t/m begin juli een uur per week willen repeteren (8 keer in totaal).

INHOUD
Vanaf de tribune van het Springbad in het Sloterparkbad ziet het publiek de vaste gebruikers van het bad. Iedereen volgt zijn eigen routine en snelheid. Al snel zijn de verschillen te zien: de één zwemt snel en concurreert met de ander, een derde doet het voor een betere conditie, en twee zwemmers voor de gezelligheid, weer anderen spelen of sporten liever. Langzaam verschijnen ook de ongeschreven regels: zoals rechts-heen en links-terug. Soms ontstaan strubbelingen. Het ogenschijnlijk geordende banenzwemmen komt onder druk. Een onverwachte sprong zorgt voor opschudding en verwarring, verrassing en commotie!

De teksten in de voorstelling zijn te horen via koptelefoons en zijn gebaseerd op interviews met verschillende zwemmers en zijn geschreven door de scenarioschrijver Maxine Palit de Jongh.

De voorstellingen zijn vanaf 6 juli tot en met 18 juli. In totaal zijn er 16 voorstellingen. We streven ernaar om genoeg zwemmers te vinden om twee groepen te maken. Er is een kleine vergoeding per voorstelling.
De voorstelling duurt 30 minuten en wordt twee keer op een dag gepresenteerd.

Je hoeft niet aan elke repetitie en voorstelling mee te doen.

Repetities staan gepland op:
zaterdag 6 mei van 10 – 12 uur
zaterdag 20 mei van 17 – 19 uur
zaterdag 27 mei van 12 – 14 uur
zaterdag 10 juni van 12 – 14 uur
zaterdag 17 juni van 12 – 14 uur
zaterdag 24 juni van 16:15 – 18:15 uur
dinsdag 4 juli van 20:15 tot 22:15 uur

De voorstellingen zijn op de volgende dagen:
donderdag 6 juli tussen 11 en 16 uur
vrijdag 7 juli tussen 13 en 16 uur
zaterdag 8 juli tussen 13 en 16 uur
donderdag 13 juli tussen 11 en 16 uur
vrijdag 14 juli tussen 13 en 16 uur
zaterdag 15 juli tussen 13 en 16 uur
dinsdag 18 juli tussen 11 en 17.30 uur

Meer informatie over Banenzwemmers:
Inge Koks: via 06 41698151 of via ingekoks@hotmail.com