de activiteiten van de stichting VET komen tot stand met ondersteuning van:
Fonds voor Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, het VSB Fonds, Fonds 21, de European Cultural Foundation, BNG Fonds.

Board Stichting V.E.T.:
De stichting VET hanteert de Governance Code Cultuur en heeft een bestuur op afstand, dat het beleid vooraf goedkeurt en achteraf controleert.
De bestuursleden zijn aangesteld op basis van hun ervaring en hun betrokkenheid bij het werk van VET. Alle leden werken onbezoldigd voor de stichting VET.
Peter van der Hoop, voorzitter en penningmeester, directeur van Stip Theaterproducties (jeugdtheater) Amsterdam.
Gaby Weijers, bestuurslid, directeur van LIMA.
Beleidsplan stichting V.E.T. 2018 t/m 2020

This website is created by:
Helle Lyshoj

ADRES:
stichting V.E.T.
Arubastraat 17 – 2
1058 VD Amsterdam, the Nederlands
tel.: +31 (0)20 6768670
email: info@susannemarx.nl
RSIN/KvK: 8157 42 095