MEISJE LOOS

“Sterke vrouwen in een mannenwereld
Dit maakt Meisje loos een compacte en complete voorstelling. Wat volgt is een boeiend samenspel van choreografie, live harpmuziek en tekst van rapper Rosa Ana. In een aaneenschakeling van gedanste en gerapte scènes tonen Leocaria en Rosa Ana in een uur de strijd van een vrijgevochten vrouw in een maatschappij die door mannen is bepaald. De choreografie van Susanne Marx is sterk en beeldend. Met een combinatie van urban stijlen en bewegingen uit de moderne dans toont Leocaria, bijgestaan door Thomas Falk en Caggie Gulum, de zoektocht van een jonge geëmancipeerde vrouw naar haar plek in de samenleving.”
 Jessica Kuitenbrouwer, Theaterkrant 2013

Read the article here

Meisje Loos Is de nieuwe danstheatervoorstelling van choreografe Susanne Marx.
Drie dansers, moderne danseres Junadry LeocariaSo You Think You Can Dance streetdancer Caggie Gulum en moderne danser Thomas Falk, vertellen het verhaal van het bekende middeleeuwse kinderliedje Daar was laatst een meisje Loos.
Muziek van DJ Gary Shepherd, barokhapist Maximilian Ehrhardt en rapster Rosa Ana.

Meisje Loos is een dynamische eigentijdse voorstelling waarbij moderne en urban dans, barok en hip hop muziek elkaar afwisselen.
Een poëtisch en spannend liefdesverhaal in een fraai decor en mooie kostuums, sterke performers maken Meisje Loos tot een aantrekkelijke en boeiende voorstelling voor een breed publiek.

Meisje Loos gaat verkleedt als matroos de grote zee op. Haar angst herkend te worden als meisje maken haar reis alles behalve gemakkelijk. Door de magnetische aantrekkingskracht van de matroos en de plagerijen van de kapitein maakt zij een zoektocht op weg naar volwassenheid. Wordt haar onontkoombare ontmaskering haar fataal?

De voorstelling volgt in grote lijnen de gebeurtenissen in het liedje Daar was laats een meisje loos. Waar het meisje wordt ontmaskerd, volgt er straf en is er een vereniging in de liefde.
Een verhaal met uiteraard onverwachte gebeurtenissen en verwijzingen naar de huidige tijd.
Meisje Loos is naast een spannend en mooi liefdesrelaas bovenal een ontroerende en eigentijdse voorstelling met de nodige komische momenten.

photo: Wendelien Daan

Achtergrond Meisje Loos
Hoe  ‘het vrouwelijke uiterlijk en gedrag zich verhoudt tot de rol van de man‘ en ‘het zoeken naar een eigen identiteit‘ zijn de belangrijkste thema’s van Meisje Loos.
Vooral jonge vrouwen passen hun uiterlijk aan de verwachtingen van mannen. Tegenwoordig is er een grote groep meisjes die zich gedraagt en kleedt als lustobject in videoclips. Anderzijds verstoppen meisjes in bepaalde kringen hun seksualiteit om geen aanstoot te geven, een van de motieven van  moslimmeisjes om een sluier te dragen.  In Meisje Loos wordt via transvestiviteit of cross dressing gespeeld met identiteit. Susanne Marx benadert de thematiek als een tijdloos, en niet aan een specifieke cultuur of leeftijd gebonden fenomeen.

De choreografie
Choreografe Susanne Marx is als geen ander in staat bewegingen een duidelijke emotionele lading te geven, zodat een authentieke, ongekunstelde en leesbare voorstelling ontstaat.
Vertrekpunt bij het ontwikkelen van de choreografie van Meisje Loos zijn stereotype manlijke en vrouwelijke bewegingen en houdingen. De versmelting van de matroos en het meisje in de liefde en de uiteindelijke aankomst in de volwassenheid levert in de dans een vermenging op van moderne dans en hip hop / street dance. In haar vorige succesvolle voorstelling Geboeid heeft Susanne bewezen de urban dance style de performatieve kracht te geven die een voorstelling nodig heeft om het publiek te fascineren en het verhaal in te trekken.

De raps
In de raps worden de motieven van het meisje, de verwarring van de matroos, de tweestrijd van de kapitein en het thema als door een koor verwoord.  Rosa Ana schrijft samen met Susanne Marx de teksten die het publiek de historische context, de achtergronden en de handelingen op het toneel verhelderen. Ook het persoonlijke verhaal van je staande moeten houden in een door mannen gedomineerde scene komt in de directe raps van rapster Rosa Ana tot uiting. Dat Rosa Ana als vrouwelijke rapper haar bestaansrecht moet bevechten lijkt niet meer van deze tijd. Zich als jongen kleden blijkt een van de manieren om geaccepteerd te worden.
Journaliste Mirjam van Biemen heeft door het afnemen van een reeks van interviews over dit thema met mensen van verschillende culturele achtergrond en leeftijd verhalen verzameld. Deze verhalen zijn in de voorstelling verwerkt.

Muziek, Kostuum en Decor
Uitgangspunt bij de muziek is, net als in de choreografie, het mengen van verschillenden stijlen, zoals klassieke barokmuziek met hip hop en rap. Gary Shepherd confronteert de laatste ontwikkelingen in de hiphop met klassieke barokmuziek, waardoor een authentiek en eigentijds geluidstapijt ontstaat. Max Ehrhardt speelt barokharp.
Wojciech Dziedzic is de vaste kostuumontwerper voor de Nederlandse Opera en Toneelgroep Amsterdam. Zijn inspiratie voor zijn dramatische kostuums haalt hij o.a. uit de drag queens wereld, waarbij transvestiviteit of cross dressing een grote rol speelt. Voor Meisje Loos bepalen de kostuums de scènevormgeving en symboliseren de zoektocht van een jong volwassene naar de eigen identiteit.

Educatief aanbod voor theaters
Bij de voorstelling hoort een keuzemenu met voorstellen voor een Educatief randprogramma.
Naast inhoudelijke informatie over de voorstelling en het thema in de vorm van een Lesbrief worden workshops dans aangeboden. Deze workshops worden door Susanne Marx met danser Caggie Gulum gegeven op scholen of in de theaters. In deze workshop komt de theatrale zeggingskracht van verschillende dansstijlen en bewegingen aan de orde. Maximaal aantal deelnemers per workshop is ca. 25 personen, duur één of twee uur. (Op aanvraag leverbaar.)

PREMIÉRE
Julidans Festival 2011 in Podium Mozaiek Amsterdam.

SPEELPERIODE
2011 en zomer en najaar 2013.

AAN DEZE PRODUCTIE WERKTEN MEE
Susanne Marx
– regie / choreografie
Junadry Leocaria – dans / choreografie
Thomas Falk – dans / choreografie
Caggie Gulum – dans / choreografie
Rosa Ana – rap en zang
Max Ehrhardt – harpist
Constance Alliance – barokharp
Gary Shepherd – DJ en muzieksamenstelling
Wojciech Dziedzic – decor / kostuumontwerp
Coen Jongsma – lichtontwerp
Francisca Rijken – regie-assistentie en productie

VERDER WERKTEN MEE AAN DEZE PRODUCTIE
Kirsten Schötteldreier
– stem en muzikaal advies
Melissa Ellberger – assistent choreograaf
Rob Vriens – regie advies
Felix Ritter – dramaturgie advies
Mirjam van Biemen – interviews
Marjon Leek – uitvoering kostuums
Lisa Bos en Natalie Beckers – coproductie
Wendelien Daan – fotografie publiciteitsfoto
Auke Wieringa – grafisch ontwerp flyer en poster

MET DANK AAN
Zafer Yurdakul, Martine Dekker, Franziska Minnema.

Meisje Loos is een co-productie van VET en Podium Mozaiek en wordt ondersteund door Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSB Fonds en het SNS Reaal Fonds.